Vores golf baner

Golf Club Danois

Saint Endreol er en af vores hovedgolfbaner i Var.

Forår fra medio januar til ultimo maj og efterår fra primo september til ultimo november spiller vi her såvel som på andre baner i Var som led i vores ugentlige golfturneringer.

Tilmelding sker på GolfBox via GCD’s hjemmeside under kommende turneringer og af de enkelte opslag fremgår blandt andet aktuel spilform.

Turneringsledere er:

Jos Hansen dansk telefon +45 40136918

Email kan sendes på: golfclubdanois@gmail.com

Greenfee højsæson 62 € lavsæson 52 €

Gæstefee 10 euro medmindre man er gæst hos et medlem af Saint Endreol, så er gæstefee 5 euro

Lokale regler på St.Endreol med GCD tilføjelser.

Pæle og  streger :

Hvis der både er streger  og pæle gælder stregerne.

Out og bounds :

Afgrænses af hvide pæle og / eller hegn ( ikke el-hegn ).

Driving-range er out of bounds.

Vejen bag  green på hul nr. 9 er out of bounds.

Ikke flytbare forhindringer : ( regel 24.2 )

Asfalterede veje og tilhørende småmure hvad enten de er af sten eller træ ( sveller ) samt menneske skabte stier af plast og kunstgræs.

Alle øvrige veje og småmure er en integreret del af banen.

Sten i bunkers :

Sten i bunkers er flytbare forhindringer.

Unormalt terræn eller unormale forhold : ( regel 25 )

Areal under reparation afgrænses af blå pæle eller hvide markeringer.

Tydeligt afmærkede fordybninger til vanding omkring oliventræer.

Spor efter vildsvin betragtes som opkastet jord efter gravende dyr.

Klart gravede dræn der fører til afløb og områder ved drænrør med grus og småsten.

El – hegn : Hvis el-hegnet udgør en gene for spillerens sving gives frit drop. ( hvis bolden ikke er i strafområde )

Hul nr. 6 og hul nr. 16 : Hvis bolden kommer til hvile inden for de blå markeringer må der droppes i retning mod fairway.

Strafområder : ( regel 26 )

Gule pæle og / eller gule streger

Fra green på hul nr. 13 og til efter green på hul nr. 16 er det elektriske hegn at  betragte som strafområde.

På hul 15 er venstre side af asfaltstien grænsen for strafområde.

Dropzoner : ( hul nr. 8 og hul nr. 13 )

Enhver bold, der er tabt i et strafområde eller som kommer til hvile i et strafområde kan – foruden valgmulighederne i regel 26.1 – droppes med 1 straffeslag i tilhørende dropzone.

Dropzonen foran rød tee på hul 14 er kun gældende fra hvidt Tee-sted.

El-luftledninger på hul 12 :

En bold der rammer el-luftledninger, skal omspilles uden tillæg af straffeslag.

Hul 11 :

Hvis bolden lander i blå zone th. for fairway og den ikke findes skal der spilles en ny bold, men det tilrådes at spille en provisorisk såfremt det vurderes at der er risiko for at bolden ligger i blå zone.

Generelt :

Lokalregel E 5 er indført.

Overtrædelse for at overtræde lokalregler : 2 straffeslag / tab af hul.

Med venlig hilsen

Matchledelsen 

X