Æresmedlemer

Golf Club Danois

Æresmedlemmer


Bestyrelsen kan tildele medlemmer æres medlemskab.

Medlemmer der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for klubben og fremstår som rollemodeller kan udpeges som æresmedlemmer.

Følgende er udnævnt til æresmedlem.

2018 Søren Ibent
 

2018   Torben Arp