Indmeldelse

Golf Club Danois

Golf Club Danois – en aktiv klub for danskere i Sydfrankrig

Golf Club Danois er en meget aktiv golfklub for danskere med tilknytning til Sydfrankrig. Klubben har omkring 130 medlemmer, som stort set hele året spiller ugentlige turneringer i forskellige grupperinger samt en mængde fælles turneringer – alt til rabatterede green-fee på nogle af Sydfrankrigs bedste golfbaner (se under: “for medlemmer – medlemsfordele”).

For at deltage i Golf Club Danois’ golfarrangementer, skal såvel medlemmer som gæster have gyldig licens i Féderation Francaise de Golf, i Dansk Golf Union (DGU) eller lignende gyldig licens i anden, nationalt godkendt golfklub, samt en gyldig ansvarsforsikring.

Sådan bliver du/I medlem af Golf Club Danois

Du/I indmelder jer ved at indsende en udfyldt indmeldelsesblanket til Golf Club Danois.

Herefter vil I – som alle klubbens øvrige medlemmer – modtage løbende information om og invitation til alle klubbens arrangementer, hvor vi glæder os rigtig meget til at tage godt imod jer.

AKTIONSTILBUD FOR RESTEN AF 2022 FOR NYE MEDLEMMER
Som noget helt ekstraordinært tilbyder vi for resten af 2022 et gratis medlemsskab for nye medlemmer som giver ret til at spille med i vores turneringer til samme fordelagtige vilkår som eksisterende medlemmer. BEMÆRK, medlemsskabet giver ikke ret til at få f.eks. klubtilskud til frokoster o.lign. som afholdes i forbindelse med turneringerne.

Indmeldelsesblanket for halvt år gælder først fra 1.6.2022

X