Bestyrelsesmøder 2019

Golf Club Danois

 Referat for bestyrelsesmøde

19. september 2019 kl. 10:00

Deltagere : Myrna Hald , Mads Barslund, Henrik Fuglsang, Jos Hansen, Connie Rasmussen og Inger Rask

1.Godkendelse og underskrivning af referat fra 23. maj 2019

Referatet godkendt.

2. Økonomi og medlemstal – Connie

3. Dropbox – Henrik

4. Ny hjemmeside – Mads (god ide hvis alle gennemgik den og noterede fejl o.l.)

5. Brev fra Per Møller – golfregel E5

a. EDS runder i en parturnering

6. Evaluering af afholdte turneringer

a. Afslutning på Monaco

b. Carolina

c. Sommergolf 18 huller

d. Sommergolf 9 huller

e. Sommergolf i Fredensborg

f. Sommergolf i Middelfart

g. Sommergolf i Kokkedal

h. Welcome Back

i. Taulane

j. Nykredit Open

7. Opfølgning på kommende turneringer

a. Nordic Cup, 27. sep. På Donat – Mads

b. Tur til Spanien 29. sep. – 4. okt. – Christian

c. Klubmesterskaber A og B 18. okt. på Donat Jos – Asger

8. Opstart på planlægning 2020

a. Generalforsamling

b. Kønnenes kamp

c. Parturnering

d. Provence Open

e. Norge/ Danmark

f. Danske Banks tilbud om arrangement

g. Afslutning på forårs sæson 2020

9. Præmie beløb/præmier

10. Eventuel

 1. Referat godkendt

2. Økonomi

172 aktive og 5 passive – Bestyrelsen kan konstatere at det i mange år frygtede fald i medlemstallet, ikke er til stede.

                      Budget og resultat opfølgning tages op på næste møde

Turneringslederne inddrages i budgetlægningen og baseres på aktuelt spillede runder og antal deltagere. Budgetbasis gives til turneringslederne som udfylder.

                      På næste møde med turneringslederne gennemgås budget og resultat.

Budgetoplæg for 2020 udarbejdes af Henrik til bestyrelses møde i september

3. Dropbox

                      Dropbox er blevet oprettet med adgang for bestyrelsen.

                      Arkiv for klubben findes her ligesom materiale fra gammel hjemmeside

                      Brug den tilsendte indgang og det bliver oprettet

4.  Hjemmeside

                      Oppe og køre, der kan stadig være problemer

                      Eventuelle fejl indberettes til Mads

                      Der oprettes link til CD og Golfbox

Lokalregler lægges ind som download. Turneringslederne bedes oversætte lokalregler til dansk.  Mads kontakter.

Bestyrelsen er enig om at den nye hjemmeside er overskuelig og nem at finde rundt på

5. Brev fra Per Møller      

                      Reglen indføres i GCD – E5 der informeres i det kommende nyhedsbrev

EDS i en parturnering, Der kan ikke spilles EDS i hulspil eller anden form for hold turneringer.

6. Afholdte turneringer

Monaco blev igen en succes og Danske Bank har indvilget i at deltage næste år.

                      Carolina som sædvanligt succes Per arrangerer næste år.

Sommergolf 18 huller. Per ønsker ikke at fortsætte som ansvarlig på sommergolfen. Ny ansvarlig bliver Inger Rask, men Inger vil gerne have en hjælper. Der søges efter hjælper på Nyhedsbrev.

Sommergolf 9 huller, 150 deltagere over 12 runder hyggeligt og velfungerende.

Fredensborg 38 deltagere, dejlig dag som gentages til næste år.

Middelfart 32 deltagere gik fint i rigtig godt vejr. Else og Connie arrangerer til næste år.

Kokkedal med Bil Danmark som sponsor. Det var et fint arrangement med 53 deltagere.

                      Welcome Back, havde 24 deltagere, en meget hyggelig dag

Taulane 20 deltagere forløb fint udover voldsom regn første dag. Banen super.

Nykredit Open havde 58 deltager, arrangementet forløb fint med god stemning.

7. Kommende turneringer

                      Nordic cup

God tilslutning, planlægning pågår. BIL Luxembourg er sponsor de kommer med 4- 5 personer.

                      40 deltagere fra Danmark.

Spanien

33 deltagere,  Anette & Christian Turneringsledere

Klubmesterskaber

Der er meget få tilmeldte indtil nu. Jos ansvarlig for A mesterskaber Asger for B rækken.

2020 arrangementer

Generalforsamling 26 marts, formiddag Connie/ Inger er arrangører. Generalforsamlingen starter 10.30

                      Kønnenes kamp 3 april Saint Donat Mads / Ester

Parturnering spilles i gruppe således at alle par får flere matcher Jos er ansvarlig, startes op den 23. marts

Provence Open ændres til frokost arrangement, 22. april. Henrik er turneringsansvarlig.

Landskamp Norge Danmark Torben Arp, forventer at turneringen afvikles i april. (Har i dag talt med Torben)

Danske Bank har tilbudt at være sponsor på et nordisk arrangement. Mads arbejder med projektet

Afslutningsmatch 29. maj med Danske Bank Luxembourg.

(Mads undersøger om det er muligt at på en pris på green-fee inkl. buggy)

Welcome Back afholdes 10. september.

Nordic Cup Start af oktober evt. fredag den 2. oktober på Saint Donat.

Klubmesterskaber evt. 7. oktober

Præmier

Turneringslederne vælger præmier efter eget valg, selvfølgelig inden for de afsatte beløbsgrænser og inden for de afsatte regler.

Beløbsrammen forhøjes som en forsøgsordning til 10 – 12 og 15 euro som kan startes fra d.d. Den nye regel vurderes igen i juni 2020.

Bolde indlægges i budget for de enkelte turneringer fra 2020.

Birdie bolde indgår ikke i dette regnskab.

Turneringslederne skal indmelde antal bolde på lager Inger.

Eventuelt

For mange scorekort er udfyldt mangelfuldt, det er op til turneringslederne at diskvalificere deltagere der ikke har udfyldt scorekort korrekt.

Forkert udfyldt scorekort der er underskrevet af markør og spiller medfører diskvalifikation af begge.

Vedr. klubbens g-mail. Er mailen stilet til en bestemt person, videresendes denne til personen. Alle øvrige mails besvares af Inger, er der tvivlsspørgsmål, tager Inger kontakt til en anden i bestyrelsen.

Næste møde

                      Bestyrelsesmøder

                      7. november 10.00 på SD

                      27. februar 10.00 på SD

                      14. maj 10.00 på SD

Referat bestyrelsesmøde

Deltagere : Myrna Hald – Connie Rasmussen – Inger Rask – Jos Hansen – Henrik Fuglsang – Mads Barslund

Dagsorden og referat

 1. Godkendelse og underskrivning af referat fra 11. april 2019.
  • Referat godkendt og underskrevet
 2. Regnskab og medlemstal – Connie
  • 166 medlemmerResultat taget til efterretning
 3. Medlemmer 21-5 – Henrik
  • Ingen yderligere informationerGenerelt er det op til de enkelte medlemmer hvad de vil der kan derfor ikke forventes mange husmedlemskaber
 4. Ny hjemmeside/opdatering af den eksisterende Mads/Henrik
  • Drop box oprettesFra 1 jan. 2019 lægges arrangementer ind på ny hjemmeside før dette i drop boxGenerelt forenkles hjemmesiden
 5. Evaluering af afholdte turneringer
  • Parturneringen
   • Finale Jos og Gitte mod Leo og LisbethDet overvejes om turneringen skal køres som gruppespilLe Esterel 17. aprilOnsdags turnering, med god stemning og ok baneProvence Open 9. majLidt lavt deltager antalEventuelt som frokost arrangement næste årTaulane 22. majOnsdags golf god tur og dejligt vejrDeltagelse i ugedagsturneringe generelt Faldet lidt i sidste del af forårs sæsonen, årsag ?Tænk over handicap fordelingSørg for at fordele bold sammensætningen fra gang til gang
 6. Opfølgning på kommende turneringer
  • Afslutning på forårssæsonen, 31. maj, Monaco
   • Vi mangler 5 deltagere, venligst kender i nogen så tilbyd at deltageOpstart på Sommergolf 18 huller den 3. juniKører som planlagt både 9 og 18 hullerOpstart på Sommergolf  9 huller den 7. juniVilla Carolina – 2 dags tur, 16.-18. juniGod tilmeldingSommergolf i Middelfart, 28.-29. juliMangler lidt deltagereSommergolf på Kokkedal, 12. augustTorben og Claus ansvarlige
 7. Sensommer/efterårs program:
  • Welcome Back, 6. september
   • Myrna kontakter Asger
  • Taulane, 10,-12. september
  • Nykredit Open 18. september
   • Er reserveret
  • Nordic Cup, den 27. september
   • Er planlagt Mads
  • Spanien tur, 29. september – 4. oktober
   •  30 tilmeldte
  • Klubmesterskaber, 10. oktober
   • I hvilken form skal KM afvikles?
   • 2 rækker slagspil for både damer og herrer
   • B række, slagspil med max 5 slag over par
   • Min 12 herrer og 9 damer
   • A række fra 0 til 21
   • Minimum antal herrer 9 damer 6 i begge grupper
 8. Eventuelt, herunder bestyrelsen i 2020.
  • Medlemskort opdateres fremover med stikkers med nyt årstal således at kort ikke skal fornyes hvert år
  • Turnering på Fredensborg, Torben og Claus arrangerer, budget fremsendes til Connie. Turneringsbudgetter skal godkendes af bestyrelsen.
   1. Myrna skriver til Torben for at få klarhed om arrangementet
  • GCD lokalregler: Klubben har besluttet at regel om at bold ikke kan findes eller er out of bounds kan man ikke droppe ud med 2 strafslag, sættes på nyhedsbrev, der skal spilles provisorisk bold hvis tvivl.
  • Datoer for 2020 fastlægges på møde i september, alle bedes overveje termin for ”deres” turnering.

Bestyrelsesmøde 11 april 2019.

Deltagere : Myrna Hald – Mads Barslund – Jos Hansen – Henrik Fuglsang – Inger Rask

Dagsorden og referat

 1. Godkendelse og underskrivning af referat fra 26. februar 2019
  • Referat godkendt
 2. Konstituering og evaluering af generalforsamlingen den 25. marts 2019
  • Konstitueringen blev bibeholdt
 3. Regnskab pr. 31. marts 2019 samt medlemstal
  • Taget til efterretningAntal medlemmer 166
 4. Forslag fra Claus G. Hansen – medlemskontingent
  • GCD har  2 type medlemskab, Fuldtids- og Passiv. Med et passivt medlemskab kan man, ved forevisning af et gyldig DGU kort spille 4 gange green-fee på et år uden at betale gæste-fee. Eller man kan melde sig helt ud af GCD og betale gæste-fee såfremt man ønsker at deltage i en GCD turnering .Bestyrelsen vedtog derfor at der ikke skal være et specielt medlems skab for danskere som er flyttet tilbage til Danmark..Myrna skriver brev til Claus
 5. 21-5
  • Forslaget er ude i foreningerne og der tages beslutning på de respektive generalforsamlinger. Vi afventer og ser resultat
 6. Ny hjemmeside/opdatering af den eksisterende
  • Går fremad, forventes færdig til sommer.Gammel hjemmeside bibeholdes indtil ny kører
 7. Opfølgning på kommende turneringer/igangværende
  • ParturneringNorge/Danmark, 5. april Kønnenes kamp, 8. april BRD sponsorProvence Open, 9. majOnsdagsturneringer på Le Esterel, den 17. april og Taulane den 22. majAfslutning på forårssæsonen, 31. maj, Monaco Danske Bank Lux sponsorOpstart på Sommergolf 18 huller den 3. juniVilla Carolina – 2 dags tur, 16.-18. juniSommergolf i Middelfart, 28.-29. juliSommergolf på Kokkedal, 12. august
 8. Sensommer/efterårs program:
  • Welcome Back, 6. septemberTaulane, 10,-12. septemberNykredit Open 18. septemberNordic Cup, den 27. september BIL Lux er sponsorSpanien tur, 29. september – 4. oktober Klubmesterskaber, 10. oktober
   • På møde 23 maj besluttes min deltager antal, Henrik/Jos gennemgår handicap for at vurdere potentiale.
 9. Møde planlægning i 2019
  • 23 maj 2018
  • 19 september
  • 14 november
 10. Møde med turneringslederne – Planlægning
  • Bolde lægges ind som udgift i de enkelte ugedagsturneringer
 11. Eventuelt
  • Det er turneringsledernes ansvar at kontrollerer, at medlemmer i en GCD turnering der spiller en runde under banen par bliver reguleret ned.
  • Det er altid medlemmet, selv der har ansvar for at det sker, også selv om nedskrivningen ikke er blevet reguleret i golfbox.
  • Omvendt har man spillet en tællende runde eller spillet EDS, og skal sættes op i hcp. må medlemmerne ikke selv regulere sig op.

Referent Mads Barslund